Sold STC

Hafodunos, Lôn Derwlwyn, Llanfyllin

 • Availability: Sold STC
 • Bedrooms: 5
 • Bathrooms: 2
 • Reception Rooms: 3
 • Acreage: 1.6
£399,000 Guide Price
 • Request a viewing
 • Floorplan
 • View Brochure
 • View EPC

Property Features

 • 5 BEDROOMS
 • 3 RECEPTIONS
 • LARGE WELL STOCKED SLOPING GARDENS
 • FAR REACHING VIEWS
 • DOUBLE GARAGE
 • AMPLE OFF ROAD PARKING
 • UPDATING REQURED
 • APPROX 1.6 ACRES (0.65ha)
 • EPC RATING F

Property Summary

An impressive 5 bedroom, 3 reception detached chalet with far reaching views and large well stocked sloping gardens of approx 1.6 acres (0.65ha). The property would benefit from some updating but an early viewing is needed to appreciate all that this property has to offer. Situated in the popular town of Llanfyllin with good road links to Welshpool, Oswestry and beyond.
Dyma dy sengl sylweddol, gyda 5 llofft, a thair ystafell dderbyn, sydd â golygfeydd eang a gerddi llawn a ffrwythlon. Byddai’r ty’n elwa o waith diweddaru. Awgrymir yn gryf drefnu ymweliad buan er mwyn gwerthfawrogi Hafodunnos. Saif ar fryn ger tref Llanfyllin, gyda chysylltiadau ffyrdd da i’r Trallwng, Croesoswallt a thu hwnt.

Full Details

DESCRIPTION
This unique property was designed and built and has been in the same family since 1935. There are many original features including the wood panelling in the living room. The gardens have been lovingly planted and host a range of mature flowers, shrubs and trees. The only way to truly appreciate this property is to arrange a viewing.

DISGRIFIAD
Fe gafodd Hafodunos ei gynllunio a'i adeiladu yn 1935 gan Daid y perchennog, a bu'n gartref i'r teulu ers hynny. Mae llawer o nodweddion unigryw, gan gynnwys y paneli pren cerfiedig yn yr ystafell fyw, lloriau pren a thrawstiau. Mae'r golygfeydd o fryniau Dyffryn Cain yn drawiadol. Plannwyd y gerddi gyda gofal, ac y mae amrywiaeth o flodau, perthi a choed aeddfed. Casglwyd cerrig malu trawiadol a'u gosod yn yr ardd. Awgrymir yn gryf drefnu i ymweld â Hafodunos er mwyn gwerthfawrogi.

ENTRANCE PORCH
Wooden front door with feature side screens to:

ENTRANCE HALLWAY
Parquet flooring, 2 radiators, picture rail and a staircase to the first floor.

LIVING ROOM 4.87 x 5.00
Impressive wood panelling from the church in Llaniblodwel, picture rail, dual aspect with countryside views, exposed wooden floorboards and beams, 3 radiators, feature walk in fireplace with tiled hearth, wood and stone surround and an inset log burner, display cupboards to both sides. Upvc door to an enclosed verandah with shelving and a door to the main verandah.

DINING ROOM 3.67 x 4.25
With exposed beams and floorboards, fireplace with brick surround, wooden mantle, open grate, tiled hearth and shelves to the sides, radiator and a uPVC door to the VERANDAH- which leads around 2 sides of the property and enjoys stunning countryside views.

KITCHEN/BREAKFAST ROOM 2.00 x 7.86
Fitted with a range of base cupboards and drawers with work surfaces over, eye level cupboards, stainless steel sink with mixer tap, radiator, uPVC double glazed windows, Range cooker (not working), tiled floor, part tiled walls, ladder radiator, under stairs cupboard with shelving, pantry with shelving and a slate shelf, doors to the utility and hallway.

UTILITY ROOM 4.75 x 2.03
Doors to either end, stainless steel sink, plumbing and space for washing machine, further appliance space, tiled floor, 2 built in storage cupboards.

INNER HALLWAY
Airing cupboard with tank.

BEDROOM/SITTING ROOM 4.75 x 2.03
UPVC double glazed bay window enjoying stunning countryside views, picture rail and 2 radiators.

STUDY 2.27 x 3.56
Exposed wooden floor boards, picture rail, built in double cupboard and a uPVC double glazed window enjoying countryside views.

WET ROOM
Low level W.C., wall mounted wash hand basin with mixer tap, walk in shower area with Triton electric shower, uPVC double glazed window to the rear and a heated towel rail.

FIRST FLOOR GALLERIED LANDING
Hatch to loft, 2 radiators, uPVC double glazed window enjoying countryside views.

BEDROOM ONE 3.68 x 4.59
Exposed wooden floorboards, radiator, 2 built in cupboards and a uPVC double glazed window enjoying countryside views.

BEDROOM TWO 3.65 x 4.28
Exposed wooden floorboards, radiator, built in cupboard and a uPVC double glazed window enjoying countryside views.

BEDROOM THREE 2.29 x 4.18
Heated towel rail, picture rail and a uPVC double glazed window enjoying countryside views. Door to:

DRESSING ROOM
Built in double cupboard and a rooflight.

BEDROOM FOUR 2.12 x 4.04
Radiator, built in cupboard and shelving and a uPVC double glazed window.

BEDROOM FIVE 2.13 x 2.74
Exposed wooden floorboards, access to eaves storage and a rooflight

BATHROOM
Suite comprising low level W.C., pedestal wash hand basin, panel bath, part tiled walls, heated towel rail, uPVC double glazed window and a built in double cupboard.

OUTSIDE

GARDENS AND GROUNDS
The sloping gardens and grounds are a particular feature of the property being well stocked with numerous flowers, shrubs, rhododendrons and trees. There is an orchard with numerous fruit trees, an productive area with raspberry plants, blackcurrants and gooseberries. There are numerous paths meandering through the gardens. As you come up the drive there is a grass area to the right hand side.
External access to a cellar.

GERDDI
Mae'r gerddi sydd yn ymestyn ar hyd y llethrau yn nodweddu Hafodunos. Mae'n nhw'n llawn blodau a pherthi amrywiol, rhododendron a choed. Yn y Gwanwyn mae sioe o Gennin Pedr drwy'r gerddi. Mae perllan gyda choed afalau a gellyg, a pherthi mafon cochion, mafon duon ac eirin Mair. Trwy'r cyfan crwydra llwybrau ar hyd y llethrau. Wrth gyrraedd pen ucha'r dreif, mae maes glaswelltog yn arwain at lidiart i'r mynydd sy'n ymestyn uwchlaw'r ardd.
Mae modd cyrraedd seler y ty o'r tu allan.

DOUBLE GARAGE
With sliding doors and housing a hot water tank. Behind the garage there is a wood central heating boiler. Lean to storage shed with a path into the gardens.

GAREJ DWBL
Gyda drysau llithro, ac yn cynnwys tanc storio dwr poeth. Tu ôl y garej mae boilar gwres canolog sy'n llosgi pren - mae hwn, yn ogystal â thannwydd olew, yn gwresogi'r ty. Ar dalcen y garej mae storfa goed tân dan do, sy'n cynnwys wal wedi ei adeiladu o hen briciau a wnaed yn Llanfyllin. O fan hyn gellir gyrraedd at y berllan a'r ardd lysiau.

Please complete the form below and a member of staff will be in touch shortly.